Kérdőív

Kérjük, segítse munkánkat az alábbi kérdőív megválaszolásával. Köszönjük.
Ön honnan értesült a JOGPONT+ szolgáltatásairól?


Kérdőív elküldése

Postai jogsegély

Figyelem! Postai jogsegély csak a JOGPONT+ projekten belül a fenntartás keretében működik, igénybevétele az alábbi eljárásrend és önköltség megfizetése mellett lehet. Javasoljuk, válasszon egyszerűbb (JOGPONT+ MINI) utat a jogi segítségre.

Kérdéseit postán is elküldheti. Levelére megadott postacímére díjbekérőt küldünk, amelynek kiegyenlítése után 5 munkanapon belül megküldjük válaszunkat, a számlával együtt.

A postacím, amelyre leveleiket küldhetik:

Dél-Alföld: ÁFEOSZ-COOP Szövetség,1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C
Dél-Dunántúl: Munkástanácsok, 1125 Budapest Szarvas Gábor út 9/b.
Észak-Alföld: IPOSZ, 1087 Budapest, Luther u. 4-6. I. e. 3.
Észak-Magyarország: KISOSZ 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71., 1389 Budapest, Pf. 129.
Közép-Dunántúl: Komárom-Esztergom Megyei KISZÖV, 2800 Tatabánya, Komáromi u. 16.
Közép-Magyarország: LIGA Szakszervezetek, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer
sor 27/A
Nyugat-Dunántúl: Liga Szakszervezetek, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A

A postai jogsegély díja: bruttó 20.000 Ft/levél

A választ az Ön által a levelében megadott postacímre postázzuk. Amennyiben levelében e-mail címet is megad, úgy nem postai úton, hanem e-mailben küldjük meg Önnek a kérdéseire vonatkozó tájékoztatást.

Milyen területeken kaphatok tanácsot?

  • munkajog
  • társadalombiztosítás
  • társasági és cégjog
  • közigazgatási jog
  • családjog
  • pénzügyi és adótanácsadás (kizárólag magánszemélyeknek)

A területek jogi tartalmairól részletes információ a Jogsegélyszolgálat területei menüpontban érhetőek el.

Felhívjuk figyelmük, hogy a jogászok csak a feltett kérdésre tudnak válaszolni a vonatkozó és területünkhöz tartozó jogszabályok a Jogsegélyszolgálat területei menüpontban leírtak tükrében, azok tartalmáról adhatnak felvilágosítást. Kérjük komplex vagy terjedelmes tényállású ügyeivel keresse fel JOGPONT+ irodáink /Személyes ügyfélfogadás menüpont/

Felhívjuk figyelmük, hogy jogászaink postán nem adnak tanácsot konkrét ügyekben, hanem információt nyújtanak a kérdésre vonatkozó jogi szabályozás tartalmáról.

A válaszok jogi segítséget igyekeznek nyújtani a vonatkozó jogszabályokról, azok tartalmáról, amellyel a tájékozódásukat segítjük. A postai jogsegélyszolgálatba nem tartozik bele a jogi képviselet ellátása, sem iratminták szerkesztése, nem javasoljuk, hogy az információ szolgáltatást követően további jogi lépéseket foganatosítson, ha erre a tájékoztatás szerint lehetősége van, akkor javasoljuk ügyvédi vagy egyéb jogi szolgáltatás igénybevételét.

A jogászok csak a konkrét kérdésre válaszolnak, a válasz mindig a feltett kérdésre és csak arra vonatkozó jogi információkat tartalmazza, kérjük erre tekintettel fogalmazzák meg kérdéseiket, illetve keressék fel JOGPONT+ irodáink, vagy telefonos jogsegélyszolgálatunk. Egyszerre több kérdéssel és problémával is fordulhat levelében a JOGPONT+ irodához, amennyiben kérdései a Jogsegélyszolgálat területei menüpontban felsorolt jogterületekhez tartoznak.

I. Általános tájékoztató a jogi segítségnyújtás kapcsán a felelősségi szabályokról

A válaszokban leírtak nem minősülnek konkrét ügyben adott munkajogi, családjogi, pénzügyi, cégjogi, közigazgatási vagy társadalombiztosítási, illetve egyéb üzleti tanácsnak. A szerzők nem vállalnak semmilyen felelősséget az itt megfogalmazottak helytelen felhasználásából eredő esetlegesen bekövetkező anyagi és erkölcsi károkért, jogkövetkezményekért. A gépelési, tördelési, nyelvhelyességi és egyéb hibákért ezúton is elnézést kérünk, kommentárjaikat pedig köszönettel fogadjuk!

A jogsegély-szolgáltatást az együttműködő érdekképviseletek egységes alapelveket követve működtetik, ám mint az egyes regionális projektek koordinátorai, elkülönülten végzik tevékenységüket, ezért arra kérjük Önt, hogy csakis azon régió projektirodájába küldje el postán kérdéseit, ahol Ön lakik, illetve dolgozik.

A JOGPONT+ szolgáltatás anonim, a személyes ügyfélfogadás, az on-line tájékoztatás és az e-mailen történő tájékoztatás során Önnek nem kell megadnia személyes adatait, illetve egy felhasználónevet ad meg az on-line tájékoztatás esetében. Viszont amennyiben úgy kívánja, hogy a választ Önnek postai úton küldjük meg, úgy nevét, pontos postai címét meg kell adnia. Ugyanakkor kérheti azt is, hogy a választ Önnek e-mailben küldjük meg, ez esetben elég a levélben az e-mail címét feltüntetnie, név és lakcím megadása nélkül.

II. Figyelem!

A postai jogsegélyszolgálat igénybe vétele során a válasz postai küldeményben történő kérésével Ön egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait (nevét és lakcímét) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a JOGPONT + régiós projektiroda kezelje. Az adatkezelés azt jelenti, hogy az adatkezelő jogosult személyes adatait a projekt időtartama alatt az általa működtetett jogsegélyszolgálattal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése keretében készített nyilvántartásaiban szerepeltetni.

Személyes ügyfélfogadás
Telefonos jogsegély
Postai ügyfélfogadás
Jogsegély e-mailben
Online jogsegély
JogÁsz napok